Nordic Nest

Exponering, engagemang och konvertering

Tillsammans med Nordic Nest har vi gjort flera olika nedslag i mina och deras kanaler samt skapat nyhetsbrev som gått ut till alla deras prenumeranter. Vi har bland annat skapat en belysningskampanj som blev väldigt lyckat i form av exponering, engagemang och konvertering i form av försäljning.
Utöver detta har vi också genomfört ytterligare diverse kampanjer med olika fokus, bland annat dukning och jul. Under 2021 kommer vi att fortsätta vårt nära samarbete som gynnat båda partnerna.