Ellos

Ellos Body Ideal

Under hösten 2020 lanserade Ellos Group en kampanj under namnet ’’Ellos Body Ideal’’ för att lyfta det vackra med mångfald bland människor. Kampanjen blev som ett svar mot kroppsideal och att alla är vackra på sitt eget sätt.
Jag blev då tillfrågad att ta del av kampanjen och valde att tillsammans med emotionella argument i form av mina egna erfarenheter som sjuk i anorexi- och buliminervosa att lyfta kampen mot kroppsideal. Kampanjen blev väldigt lyckad och människor lättade på sina hjärtan i kommentarsfältet om sina egna erfarenheter och tackade Ellos för deras vilja att jobba inkluderande snarare än exkluderande.